Мъже Vs. жени или защо мъжете отслабват, а жените не?

[:bg]Често казват, че мъжете са от Марс, а жените от Венера… е, това до голяма степен се отнася и за храненето и спазването на диетични режими. Има обаче една уникална прилика – мъжете и жените имат еднакво количество мастни клетки в телата си и въпреки това, ако двата пола спазват едновременно еднаква схема на хранене и физически натоварвания, след месец мъжът ще е отслабнал с над 3 кг, а жената – само около 0,45 килограма. Този резултат е публикуван в американското списание Prevention в резултат на дългогодишно организирано обсервационно проучване. Тази разлика е налице, дори когато начинът им на живот и характерът на храненето са напълно еднакви. Ако спазването на режима продължи, след още месец мъжът ще е отслабнал с нови 2 до 7 кг, а жената –  отново само с 0,5 кг.

0249435001395832354_0

Съществуват редица данни от наблюдения, които потвърждават различията в процесите на обмяната на веществата при мъжете и жените, в строежа и функционирането на женските и мъжките мастни клетки. Именно това е причината да се изграждат различни режими за отслабване за двата пола.

Мъжете и жените, освен това, неслучайно, имат различни вкусове. Резултати от анкета, проведена в 23 страни от Европа, Азия и Северна Америка, в която са участвали повече от 14 хиляди души, потвърждава това. Силният пол предпочита месо, скариди и стриди, докато жените – плодове и зеленчуци, ядки, яйца и мляко. В менюто на мъжете задължително най-често присъстват пуешкото, телешкото месо и шунката, докато жените с удоволствие си похапват моркови и домати.

4769b448893231d724f116afe09ba7ad

Различията във вкусовите пристрастия между двата пола се проявяват още на 5-годишна възраст.  Анкетата показва още, че жените винаги предпочитат храната, която смятат за по-здравословна, но погледнато като цяло не може да се каже, че те водят по-здравословен начин на живот в сравнение с мъжете, защото се натоварват много по-малко физически. Макар и все по-широко да се пропагандира, че човек трябва да изяжда 5 порции плодове дневно, английска статистика на Управлението по хранителните стандарти показва, че на практика тази идея се прилага по-активно само от жените.

pol-i-semeistvo-broi55-4

Организмът на мъжете изгаря мазнините по-бързо, отколкото женския организъм.  Женската мастна клетка е по-едра и по-активна от мъжката и затова жените губят теглото си много по-бавно в сравнение с мъжете, а го повишават много по-бързо. В човешкото тяло съществуват около 30 милиарда мастни клетки, които са способни при определени условия да ни запасят с над 60 кг мазнини. Единствената задача на мастните клетки е да запасяват калории, когато организмът не се нуждае от тях и да ги изгарят, когато е необходимо. Това се случва с помощта на ферменти или ензими – мастно образуващи и мастно разграждащи, които транспортират мазнините вътре в нея или ги извеждат навън.

kriolipoliza_001

И тук се появява една голяма междуполова разлика на ензимно ниво, а именно- функционирането на ферментите и размера на мастните клетки. В женския организъм има повече мастнообразуващи ферменти, способстващи за натрупване на мазнините, както и по-едри мастни клетки. Женският организъм функционира така, че да се запасява с мазнини по-бързо и по-ефективно, докато мъжкият осигурява по-бързото и ефективно изгаряне на мазнините. В резултат на това- жените много бавно се освобождават от мазнините, а мъжете – много бавно ги натрупват.

estrogen-chalkboard

Женският полов хормон – естроген- действа слно активиращо мастнообразуващите ензимим, което е причина за натрупване на мазнини по време на половото съзряване през пубертета, бременността, при хормоналната терапия и оралната контрацепция. Естрогенът стимулира мастнообразуващите ферменти, но и действа на определени места – в областта на бедрата и седалището. Женският хормон се произвежда не само от яйчниците, а и от мастната тъкан. Това е причината, когато с напредване на възрастта функцията на яйчниците затихва, женският организъм да започва усилено да  натрупва мазнини, за да съхрани източника на естроген. Затова много жени качват килограми след менопаузата.

сп

Тестостеронът или основният мъжки полов хормон е един от най-важните хормони в човешкото тяло. Без неговото участие не може да се размине конструирането на мускули, изчистването на мазнините и дори сексуалният живот. През последното десетилетие учените намират все повече доказателства, че тестостеронъте от решаващо значение за здравето и красотата и на жените. Той позволява на дамите в зряла възраст да поддържат добра фигура и да бъдат сексуално активни.

След 30-а година нивата му чувствително започват да намаляват, а това се дължи на външни фактори като стрес, липса на физическа активност, лошо хранене и отровите в околната среда. Няколко малки промени в диетата могат да доведат до по-голяма концентрация на тестостерон, което от своя страна ще повиши чувствително енергийните нива, способността да изграждате мускулна маса и да унищожавате мазнините.

Не е тайна, че някои храни повлияват тестостероновите нива по различни механизми. Постното червено месо е най-силният естествен катализатор за производство на тестостерон. Източник на протеин, витамини, минерали и дори креатин. Противниците на месоядството често оспорват ползите от него с вярното твърдение, че е богато на наситени мазнини. Въпреки че се смятат за вредни обаче, те също носят определени ползи, тъй като са източник на холестерол – основната молекула за производство на тестостерон. За да се максимизира ползата от червеното месо, най-добре е да избирате такова от естествено отглеждани и хранени с трева животни, свободно от химикали и токсини. Слаганите във фуражите добавки често въздействат неблагоприятно на организма, увеличавайки нивото на естроген, което забавя метаболизма и изгарянето на мазнините.

meso

Кръстоцветни зеленчуци, каквито са зелето, броколите, карфиолът, брюкселското зеле, също са важни за концентрацията на тестостерон в тялото, защото съдържат вещества, които спомагат да се изхвърли излишния естроген. Тези вещества също така блокират производството на ензима ароматаза, който превръща чистия тестостерон в неговата безполезна форма дихидротестостерон. Яжте много сурова салата от тези зеленчуци, добавяйте ги като гарнитура към ястия и сандвичи.

zelenchukova_musaka1

Целите яйца (белтък и жълтък) са източник на холестерол, често сочен за прекусор при производството на тестостерон. Също така от тях се набавя витамин D, който също поддържа секрецията на мъжкия хормон. Богат източник са и на подпомагащи възстановяването антикосиданти, смятани за един от най-чистите източници на протеин. Практически яйцата осигуряват всички незаменими аминокиселини, необходими за мускулния растеж.

boiled-eggs-photo1

Прясната и консервирана риба тон е богата на добри мазнини и белтъчини. Една порция осигурява почти 30 грама протеин и малко повече от 3 гр. полиненаситени мазнини. Богатата на полезни мазнини диета доказано увеличава нивото на свободния тестостерон и спомага за премахване на мазнините.

Омега-3 мастните киселини пък противодействат на хормона кортизол, който предизвиква катаболен ефект и става най-активен при ниско производство на тестостерон.

12654317_851167594994360_6054895635719264256_n

GoBio

issue__62abf479a952f65f1d3080d2ced4716e

12986928_897332907044495_7831950700785901109_nЗдравословно хранене според пола- интервю с д-р Райна Стоянова

 

 [:en]They often say that men are from Mars and women are from Venus… well this also applies largely both for nutrition and keeping dietary regimens. However, there is one unique similarity – men and women possess the same amount of fat cells in their bodies and yet if both sexes follow simultaneously the same diet and exercise, after a month the man will have lost more than 3 kg and the women – only about 0.45 kg. This result is published in the American magazine Prevention as a result of long standing organized observational study. This difference exists even when their lifestyle and character of nutrition are completely identical. If the regimen continues, after one more month the man will have lost another 2 to 7 kg, and the woman – again only 0.5 kg.

0249435001395832354_0

There is a number of data from observations that confirm the differences in the metabolic processes in men and women, in the structure and functioning of male and female fat cells. Exactly this is the reason different weight loss regimens to be made for both sexes.

Moreover, men and women, not by chance, possess different tastes. The results of a survey conducted in 23 countries in Europe, Asia and North America, which involved more than 14,000 people, confirm that. The strong sex prefers meat, shrimps and oysters, while women – fruits and vegetables, nuts, eggs and milk. In men’s menu most often turkey, veal and ham are compulsory present, while women eat carrots and tomatoes with pleasure.

4769b448893231d724f116afe09ba7ad

The differences in taste preferences between the two sexes appear as early as the age of 5. The survey also shows that women always prefer food which they consider healthier, but speaking generally, it cannot be said they lead healthier lifestyle in comparison to men, because they exercise less. Although it is more and more widely popular that one should eat 5 portions of fruits per day, the English statistics of the Food Standards Agency shows that, in fact, this idea is more actively applied only by women.

pol-i-semeistvo-broi55-4

Male’s organism burns fat faster than the female body. The female fat cell is larger and more active than the male’s and that is why women lose their weight much more slowly in comparison to men, and gain it much faster. There are about 30 billion fat cells in human body which are capable of ensuring more than 60 kg of fat as a store in certain conditions. The only task of fat cells is to store calories when the organism doesn’t need them and to burn them when it is needed. This happens with the help of enzymes – fat-forming and fat-degrading, which transport the fats inside it or bring them outside.

kriolipoliza_001

And here comes a big gender difference at enzymatic level, namely – the functioning of enzymes and the size of fat cells. In the female body there are more fat-forming enzymes, contributing to fat accumulation as well as larger fat cells. The female organism functions so as to store fats faster and more effectively, while the male’s provides their faster and effective burning. As a result – women release fat quite slowly, and men – accumulate them very slowly.

estrogen-chalkboard

The female sex hormone – estrogen – acts as highly activating the fat-forming enzymes which is a cause of fat accumulation during the sexual maturation in puberty, in pregnancy, in hormonal therapy and oral contraception. Estrogen stimulates the fat-forming enzymes but act in certain regions – the thighs and buttocks. The female hormone is produced not only by the ovaries but also from the adipose tissue. This is the reason, when the ovarian function fades with age, the female body to begin to accumulate fat intensely in order to preserve the estrogen source. That is why many women gain kilograms after menopause.

сп

Testosterone or the main male sex hormone is one of the most important hormones in human body. Without its participation the muscle construction, fat clearing and even sexual life cannot happen. In the last decade scientists have found more evidence that testosterone is crucial to women’s health and beauty. It allows the elderly women to maintain a good figure and to be sexually active.

After the age of 30 its level begin to decline significantly and this is due to external factors such as stress, lack of physical activity, poor nutrition and the toxins in the environment. A few small changes in the diet may lead to higher concentration of testosterone which in turn will significantly increase the energy levels, the capability to build muscle mass and destroy fats.

It is no secret that some foods affect testosterone levels by different mechanisms. Lean red meat is the strongest natural catalyst for testosterone production. It is a source of protein, vitamins, minerals and even creatine. The opponents of flesh-feeding often question its benefits with the true statement that it is rich in saturated fats. Although they are believed to be harmful, however, they also have certain advantages as they are a source of cholesterol – the basic molecule for testosterone production. In order to maximize the benefit of red meat, it is best to choose one from naturally grown and grass-fed animals, free of chemicals and toxins. The supplements added in the forage often adversely affect the organism, increasing the estrogen level which slows down metabolism and fat burning.

meso

Cruciferous vegetables such as cabbage, broccoli, cauliflower, Brussels sprouts are also important for testosterone concentration in the body because they contain substances that help in discarding the excess estrogen. These substances also block the production of the enzyme aromatase, which converts the pure testosterone into its useless form dihydrotestosterone. Eat plenty of raw salad from these vegetables and add them as a garnish to dishes and sandwiches.

zelenchukova_musaka1

The whole eggs (egg whites and yolks) are source of cholesterol, which is a precursor in testosterone production. Vitamin D is also obtained from them, which also maintains the secretion of the male hormone. They are also a rich source of the supporting the recovery anti-oxidants and are believed as one of the purest sources of protein. In fact the eggs provide all essential amino acids which are necessary for muscle growth.

boiled-eggs-photo1

Fresh and canned tuna is rich in good fats and protein. One serving provides almost 30 g protein and a little bit more than 3 g polyunsaturated fats. The rich in healthy fats diet is proven to increase the free testosterone level and helps in eliminating fats.

The omega-3 fatty acids counteract the hormone cortisol, which has a catabolic effect and becomes the most active in low testosterone production.

12654317_851167594994360_6054895635719264256_n

GoBio

issue__62abf479a952f65f1d3080d2ced4716e

12986928_897332907044495_7831950700785901109_n

 

 [:]

Share