8-ми декември се отбелязва като празник на студента от 1903 година, когато Академичният съвет на Софийския университет решава да отбележи 15-тата годишнина на единственото Висше училище в Княжество България. Оттогава до днес превратностите на родната история изпълват деня 8 декември с…