Спазването на християнските пости от хранителна гледна точка представлява своеобразно „пречистване” на тялото от животински продукти, а именно месо, птици, мляко, яйца в 40– дневен срок. Пречистеното тяло, според вярващите, е храм на Светия Дух. От астрологическа гледна точка, през избраните…