Отвъд ограниченията на делника и на зоната ни комфорт, отвъд личните бариери и предразсъдъци, когато си позволяваме просто да бъдем себе си… това им обичам на неделите – един прекрасен шанс да бъдем нещо повече от човекът, впрегнат в бясната крачка…