За да изразя мнение по темата, която искрено ме вълнува и смятам, че трябва да вълнува всеки българин, първо ще се опитам простичко да дефинирам трите различни термина с общ корен „биотик“. Пробиотиците са живи микроорганизми, които подобряват вътрешния микробен баланс…