Човешкият организъм е устроен така, че да се освобождава по естествен път от повечето отпадъци, които се образуват в резултат на жизнената дейност. Черният дроб запазва глюкозата под формата на гликоген и осъществява неговия разпад, когато на организма му трябва енергия. …