Малнутрицията или неадекватното по количество и качество хранене е социално значим и съвременен проблем и въпреки прогресивното развитие на медицината, все още остава не-диагностициран и пренебрегван, както от отделните лица, така и от здравните и социални институции и от страна на…